woman Anna Theresia van den Kieboom‏‎, daughter of Johannes van den Kieboom and Catherina Kijsers Keysers‏.
Born ‎1724 Hoogstraten (Belgie) RK S. te Catherina, baptised ‎21 Apr 1724 Hoogstraten Belgie

Married ‎30 Apr 1745 Diest belgie Blijkens de huwelijksakte van Petrus Nuijens en Anna van den Kieboom (d.d. 30-04-1745 te Diest) had het echtpaar reeds eerder huwelijkse afkondigingen gedaan bij pastoor P. Verheyen (parochie O.L.V.?) te Antwerpen. We hopen dat in deze afkondigingen de ouders van Petrus worden genoemd, zodat we verder kunnen met ons onderzoek.

Mogelijk is er iemand die ons hierover wat meer kan vertellen. Petrus was naderhand schepen en kerkmeester te Hoogstraten. Er bestaan aanwijzingen dat hij in of rond 1720 werd geboren. Zijn eerste zoon heette Johannes, wellicht vernoemd naar zijn grootvader Johannes Nuyens?

De kinderen van Petrus, allen geboren te Hoogstraten, vertrokken veelal naar Nederland alwaar zij een roemrucht artsen geslacht voort brachten. Dokter W.J.F. Nuijens (1823-1894) was wel de bekendste, hij was tevens geschiedschrijver. Wij stammen af van Maximiliaan Ludovicus Nuijens, als 7e zoon van Petrus Nuijens vernoemd naar zijn doopvader Maximiliaan van Salm Salm (vertegenwoordigd door Vitus Therman).

Blijkens secundaire gegevens werd Petrus Nuijens op 48 jarige leeftijd begraven te Hoogstraten in 1768. Een Nederlandse familiekroniek vermeld dat Petrus geboren zou zijn te Diest (trouwplaats 1745), Tongerlo of Westerlo.

Nu vinden wij een Petrus Nuijens, gedoopt op 25 februari 1720 te Tongerlo, provincie Antwerpen (het is ons een raadsel hoe de eerder genoemden aan deze passende gegevens kwamen). Dit kan dan onze voorvader betreffen. We hebben haast alle Nuijens'en te Tongerlo uitgezocht maar helaas ontbreekt het doopboek uit de 2e helft van de 17e eeuw.

Het is zeer waarschijnlijk dat onze voorouders werkelijk uit Tongerlo kwamen.

Zijn er mensen die ook opzoek zijn naar Nuyens, Nuijens, Verhaert, Verdult uit Tongerlo? Misschien kunnen we elkaar helpen........

Blijkens de mij overgeleverde gegevens waren mijn voorvaderen Petrus Nuijens (geboren ?; trouwt 30 april 1745 te Diest; overleden 24 augustus 1768, begraven 24 oktober 1768 ??? in de St. Catharina Kerk te Hoogstraten) en Anna van den Kieboom. Hij zou kerkmeester zijn geweest in de Catharinakerk (ergens tussen 1749-1768) en woonde met zijn vrouw in een huis genaamd "in 't schild van Frankrijk" te Hoogstraten. Dit huis zou afkomstig zijn uit de erven van den Kieboom. Hun zoon Maximiliaan Ludovicus Nuijens (1758-1846) vertrok richting de Nederlanden en werd chirurgijn in Limmen (Noord-Holland), hier stamt onze familie van af.
(23 years married) to:

man Petrus Nuijens‏‎
Born ‎1720 Diest Tongerloo of Westerloo Belgie, died ‎24 Aug 1768 Hoogstraten (Belgie)‎, 47 or 48 years, buried ‎24 Oct 1768 R.K. begraafplaats te Catherina Hoogstraten Belgie of St. Catharina Kerk al
Had 12 kinderen waarvan 8 zonen

Children:

1.
man Maximiliaan Nuijens‏‎ PRIVACY FILTER
2.
man Johannes Nuijens‏‎ PRIVACY FILTER
3.
man xxx Nuijens‏‎ PRIVACY FILTER
4.
man xxx Nuijens‏‎ PRIVACY FILTER
5.
man xxx Nuijens‏‎ PRIVACY FILTER
6.
man xxx Nuijens‏‎ PRIVACY FILTER
7.
woman xxx Nuijens‏‎ PRIVACY FILTER
8.
woman xxx Nuijens‏‎ PRIVACY FILTER
9.
woman xxx Nuijens‏‎ PRIVACY FILTER
10.
woman xxx Nuijens‏‎ PRIVACY FILTER
11.
man Cornelis Franciscus Nuijens‏
Nickname: Corneel, born ‎3 Apr 1750 Hoogstraten (Belgie) Meter = begijntje Anna Theresia De Roey, died ‎30 May 1800 Amsterdam‎, 50 years. Occupation: Chirurgijn
12.
man Maximilianus Ludovicus Nuijens‏
Born ‎2 Jan 1758 Hoogstraten (Belgie), baptised ‎2 Jan 1758 Hoogstraten (Belgie), died ‎24 Oct 1846 Egmond Binnen‎, 88 years. Occupation: Chirurgijn/vroedmeester